Naprapati

Hva er naprapati og hva gjør en naprapat?

Naprapati

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse.

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager. Naprapatene er i stor grad engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.

Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuellmedisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 400 naprapater i Norge. Alle er medlemmer i Norges naprapatforbund (NNF) og i tillegg registrert i registeret over alternative utøvere i Brønnøysundregisteret. I Sverige er det Svenske naprapatforbundet naprapatenes organisasjon og i Finland er det tilsvarende finsk naprapatforbund. Det er også en felles organisasjon, IFONA.

Les mer på Norges naprapatforbund sine sider.

 

Hva gjør naprapaten?

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å redusere smerte i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

 

Behandling av idrettskader og forbygging innenfor idrettsmiljøer er også et viktig arbeidsomeråde for naprapatene. Flere idrettsforeninger, klubber og lag er tilknyttet eller benytter naprapater til behandling og forbyggende tiltak, med godt resultat.

Naprapati og forskning

De siste årene har det blitt gjennomført flere studier på naprapatbehandling som helhet. Mesteparten av arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige.

 

Norges Naprapatforbund avsetter hvert år midler til forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere naprapater til å forske, samt å stimulere til forskning innen bevegelsesapparatet og områder som har relevanse for manuell medisin.

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC)

MUSIC er en forskergruppe ved Institutt for miljømedisin, Karolinska Institutet. I gruppen er blant andre seks legitimerede naprapater, i tillegg til yrker som fysioterapi, medisin, kiropraktikk, osteopati, forsikring, medisin, adferdsterapi, og psykologi, er representert i gruppen.

Det overordnede målet for forskningen ved forskningsgruppen MUSIC er å gjennomføre tverrfaglig pasientrettet forskning på muskel- og skjelettlidelser og idrettsmedisin. Forskningen vedrører forebygging, risiko og prognose, diagnose og effekt av behandling (hovedsakelig manuelle behandlingsteknikker som brukes i naprapati) og hindring av forstyrrelser (spesielt i idrettsmedisin).

Har du helseforsikring privat eller gjennom jobben?

– Vi har avtale med de fleste som dekker naprapatbehandlinger hos oss!

Finn frem til oss

Veibeskrivelse

Inngang på Fredrikstad stadions langside mot «Værste-broa»

  • Gode parkeringsmuligheter
  • Gangavstand fra sentrum
  • Nære byferge
  • Handicap-vennlig

 

Spør om det du lurer på!

Kontakter du oss på e-post svarer deg innen 24 timer

Stadionklinikken AS

Adresse

Stadion 29, 1671 Kråkerøy

Telefon

69 34 35 45

E-post

info@stadionklinikken.no