Idrettsskader

Fysiske skader som oppstår når man bedriver mosjon eller idrett kan kalles for idrettsskader. Skadene oppstår når vevet i kroppen (muskulatur, sener, skjelett, leddbånd osv.) blir utsatt for en belastning som er større enn tåleevnen.
Som oftest deles idrettsskader inn i to overordnede kategorier: akutte skader og belastningsskader.

Akutte skader

Akutte skader oppstår når vevet under en kort periode eller øyeblikk utsettes for en overbelastning. Eksempler på slike skader kan være strekk eller støtskader.
Strekkskader kan ramme både muskler, sener eller leddbånd og kan føre til at visse strukturer strekkes så kraftig at de ryker (rupturerer). Typiske strekkskader kan være muskel-strekk eller kneskader.
Støtskader er også vanlig ved idrett eller mosjonering. Kraftige støt vil kunne lede til at mykdeler knuses mellom kroppens knokler og den ytre kraften. Dette kan ved kraftige støt også lede til skade på knoklene. Typiske støtskader er «lårhøne» eller brudd.

Belastningskader

Belastningskader er skader som inntrer når deler av kroppen er overbelastet etter gjentatt og ensidig belastning over lang tid.
Jevnlig ensidig trening, trening der man ikke overholder retningslinjer for gradvis progresjon, ikke adekvat restitusjon, samt andre og mer sammensatte faktorer kan resultere i at selv små og nesten ubetydelige plager kan utarte seg til smerter som gjør videre aktivitet umulig.
Typiske belastningskader er langdistanse-kne eller tennisalbue (smerte på albuens lateralside)

Belastningsskader opptrer ikke alltid ved idrett. Disse skadene og smertetilstandene kan gjerne debutere dersom man på jobb eller under annen aktivitet har repetitive bevegelser, lang tids statisk belastning eller av annen årsak utsettes for mer enn hva den lokale vevstolleransen er.