Fysioterapi

Hva er fysioterapi og hva gjør en fysioterapeut?

Fysioterapi

Fysioterapi er en behandlingsform som innefatter en rekke fagområder i helsetjenesten. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell.

Kunnskapsfeltet omfatter smerter, plager og funksjonsproblemer som rammer bevegelsesapparatet. Kunnskapen er basert på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling.

Fysioterapi er klinisk og forebyggende behandling som inngår i rehabilitering og habilitering. Behandlingen er basert på kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapi brukes særlig ved muskel- og leddplager (men også ved nevrologiske og revmatiske sykdommer), i opptrening etter kirurgiske inngrep, i rehabilitering etter akutte og kroniske skader og sykdommer, samt som en del av en mer generell opptrening og i forebyggende arbeid.

Fysioterapeuten tilnærmer seg plagene på individuell basis. Aktuelle tiltak velges ut fra en undersøkelse. Sentralt i undersøkelsen er pasientens sykehistorie, bevegelsesanalyse, samt kartlegging av pasientens problem og funksjonsnivå. Behandlingen består av flere tiltak, ofte en kombinasjon av manuelle teknikker, treningsøvelser og veiledning av forhold som påvirker plagen det søkes hjelp for.

 

Les mer på Norskfysioterapeutforbund sine sider.

 

Hva hjelper fysioterapeut Håkon deg med?

Fysioterapeut Håkon jobber på Stadionklinikken. Han er engasjert i FFK som fysioterapeut for A-lag og ungdomslag, der han har rollen som rehabiliteringsansvarlig. I tillegg jobber han som fysisk trener for Kråkerøy IL.

Gjennom disse rollene er det mye fokus på testing og diagnostisering av idrettsskader, for så å lage et opplegg for spillerne. Det involverer i hovedsak å lage periodeplaner og treningsprogrammer til dem, for deretter å følge opp gjennomføringen av disse øvelsene. Han er også ansvarlig for å gjennomføre rehabiliteringsøkter på feltet med de skadde spillerne, før de blir klarert for trening med laget igjen. I Kråkerøy IL er hovedoppgavene å legge opp treningsprogrammer før sesongen og i ferier, i tillegg til skadeforebyggende trening gjennom sesongen.

Rehabiliteringsøkter på feltet er et veldig viktig tiltak for å kontrollere at spillerne faktisk er klare for å returnere til idretten sin igjen, og dermed redusere risikoen for ny skade. Disse øktene tilpasses skaden og hvor langt utøveren har kommet i rehabiliteringen. Det er for å teste hvor utøveren ligger i løypa, slik at utøveren blir klar for spill på en medisinsk forsvarlig måte!

 

På klinikken jobber han hovedsakelig med opptrening etter skader eller operasjoner, men bistår gjerne med øvelser, manuelle behandlingsteknikker og forebyggende tips for vanlige smertetilstander. Alle får øvelser og behandling som er tilpasset sin skade og sitt nivå.

Er du idrettsutøver og sliter med en skade?
Håkon er godkjent behandler i det kvalitetssikrede behandlingsnettverket til Idrettens Helsesenter/Idrettens Skadetelefon. Det vil si at hvis du har registrert skaden din hos Idrettens Skadetelefon kan du få dekket utgiftene for undersøkelse og behandling hos Håkon, i tillegg til at du da får oppfølging av en terapeut med god erfaring og interesse for idrettsskader.
Hvis du er usikker på om din idrett dekkes av Idrettens Skadetelefon, og hvordan vilkårende i forsikringen din er, kan du sjekke det på linkene under. Evt kontakt oss.
Link til idrettene med avtale med IHS:
Link til forsikringsvilkår for din idrett:

Hovedinteressene til Håkon er skader og problemer i underekstremitetene, altså fra bekken/hofte og ned. Han bidrar gjerne med problemstillinger knyttet til andre områder også. Målet er å fremme god helse, ved å forbedre, gjenvinne eller vedlikeholde pasientens eller utøverens funksjonsevne. Les om øvrig meny for undersøkelse og behandling.

 

 

Har du helseforsikring privat eller gjennom jobben?

– Vi har avtale med de fleste som dekker fysioterapi hos oss!

Finn frem til oss

Veibeskrivelse

Inngang på Fredrikstad stadions langside mot «Værste-broa»

  • Gode parkeringsmuligheter
  • Gangavstand fra sentrum
  • Nære byferge
  • Handicap-vennlig

 

Spør om det du lurer på!

Kontakter du oss på e-post svarer deg innen 24 timer

Stadionklinikken AS

Adresse

Stadion 29, 1671 Kråkerøy

Telefon

69 34 35 45

E-post

info@stadionklinikken.no