Dette er skuldersmerte

Med skuldersmerter menes smerter som kommer fra strukturer i og omkring selve skulderleddet, eller leddet mellom kragebein og skulder (AC-leddet). Skulderleddet er et komplisert ledd og kroppens mest bevegelige ledd. Leddet omgis av leddkapsel, muskler og sener. Til sammen har dette til oppgave å støtte og stabilisere leddet for å kunne ha normal funksjon og bevegelighet. I tillegg finnes det også slimposer som sikrer at senene glir smidig i forhold til hverandre. Ved skuldersmerter kan det være skade eller irritasjon i selve leddet eller problem med sener og leddkapsel og det kan være slimposebetennelse eller kombinasjoner av dette. De aller fleste skuldersmerter skyldes feilbelastning eller overbelastning som kan komme plutselig eller over tid. Vanligst er irritasjon eller betennelsesreaksjoner i skulderen som står for omlag 75% av alle tilfeller av skuldersmerter.

En av tilstandene som er aller vanligst er innklemming av sener i skulderen som kalles impingement syndrom (innklemnings syndrom). Dette er en vanlig overbelastningstilstand som kan gi kraftig smerte, verking, nedsatt bevegelighet og kraftløshet i skulderen. De vanligste symptomene er diffus smerte rundt skulder eller overarmen. Spesielt løft over skulderhøyde fremprovoserer ofte symptomene. Ved uttalt smerte kan det være verkende smerter i hvile samt også ha verking eller nummenhetsfølelse ned mot hånden. Hverdagslige oppgaver som å støvsuge, vaske håret og ta på seg jakke utløser gjerne smerten. Ved et innklemmingssyndrom blir musklenes funksjon, som er å stabilisere skulderen dårligere, og innklemt vev skaper en irritasjon som gir skuldersmerten. Årsaken til et impingement syndrom kan variere, så også symptombildet.

 

Behandling av skuldersmerte

Skulderen er et komplisert ledd fordi det er kroppens mest bevegelige ledd, derfor er det viktig med en individuell vurdering av tilstanden. Behandlingen ved skuldersmerte retter seg mot ofte å forbedre de stabiliserende musklenes funksjon rundt skulderen. Spesifikke øvelser blir en viktig del av rehabiliteringen samt å fjerne provoserende faktorer i hverdagen. Trykkbølgebehandling mot smertefulle senestrukturer i skulderen er en effektiv behandlingsmetode for mange typer skulderdiagnoser.

Stadionklinikkens naprapater har høy kompetanse og er opptatt av å finne årsaken til skuldersmerten ved en grundig undersøkelse. Vi utreder og undersøker problemet ditt for å sette en diagnose slik at vi på best mulig måte kan behandle og rehabilitere smertene i skulderen din.

Dersom det bør henvises til videre undersøkelse eller behandling er vi opptatt av å lede deg til riktig instans som kan hjelpe deg.