Forskning og naprapati

Det finnes i dag vitenskapelig grunn for naprapati som virksomhetsområde. Det er høy evidens for veiledningen og effekten av de behandlingsmetodene naprapater benytter seg av.

De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en svært god effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige.

Norges Naprapatforbund avsetter hvert år midler til forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere naprapater til å forske, samt å stimulere til forskning innen bevegelsesapparatet og områder som har relevanse for manuell medisin.

Norges Naprapatforbund holder nå på etablere et vitenskapelig råd som skal ha den kompetansen som trengs for evaluere de forskningsprosjekter som kommer vår vei.